• 	Aram Kimia Paydar producent van desinfecterende oplossingen die gebruikt kunnen worden in:
  • 	Aram Kimia Paydar producent van 100% natuurlijke oplossingen die gebruikt kunnen worden in:
  • Aram Kimia Paydar producent van desinfecterende oplossingen die gebruikt kunnen worden in:
  • 	Aram Kimia Paydar producent van desinfecterende oplossingen die gebruikt kunnen worden in:

Bericht van CEO en oprichter van Bright Spark technology

Het recht op een gezond leven is een van de fundamentele mensenrechten, daarom moet gezondheidszorg en gezondheidsapparatuur beschikbaar zijn voor alle mensen op de wereld, zonder enige discriminatie, ongeacht ras, geslacht en geografische locatie. De pandemie van het coronavirus heeft ons laten zien dat wanneer de gezondheid van één persoon in het gedrang komt, de hele wereld wordt getroffen door de negatieve gevolgen ervan. We kunnen dus alleen worden beschermd tegen de verspreiding van ziekten zoals corona als we ervoor kunnen zorgen dat alle mensen op de wereld overal toegang hebben tot gezondheidszorg. Wij van Bright Spark willen niet alleen het leven van mensen aangenamer en veiliger maken door innovatieve producten te ontwikkelen op het gebied van desinfectie en zuivering van waterbronnen, maar ook de gezondheid van de toekomstige generatie waarborgen door natuurlijke hulpbronnen te behouden en het milieu te beschermen.
Maurice Tax

Covid-19 en de uitdaging van desinfectie

Covid-19 en de uitdaging van desinfectie

De alsmaar toenemende bevolkingsgroei, het fenomeen van verstedelijking, de vooruitgang van industrie en technologie om aan menselijke behoeften te voldoen en het grote gebruik van natuurlijke hulpbronnen, hebben geleid tot een grote toename van verontreinigende stoffen in de natuur. Wat vervolgens veel gevaren voor de mens veroorzaakt. De introductie van verschillende verontreinigende stoffen en chemicaliën in het milieu, met als gevolg in het voedsel, vormt altijd al een bedreiging voor de gezondheid van alle levende organismen. In 2015 werd "Gezondheid bevorderen en een gezond leven voor alle mensen verzekeren" beschouwd als het derde doel van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de Verenigde Naties. Verder stond er op de planning om tegen 2030 universele toegang tot gezondheidszorg te bereiken.
Maar met de opkomst van de wereldwijde epidemie van Covid-19 en zijn verschillende stammen, werd de noodzaak om aandacht te besteden aan dit doel meer dan ooit gevoeld. De instructies van de Wereldgezondheidsorganisatie (met betrekking tot wereldwijde toegang tot apparatuur, sanitaire materialen, ontsmettingsmiddelen, de noodzaak om speciale ontsmettingsmiddelen te gebruiken om dit virus te elimineren, verschillende theorieën over hoe de ziekte zich verspreidt, persoonlijke en milieuhygiëne, afval- en rioolwaterzuivering) werden op de proef gesteld. Hierdoor stond de mensheid voor een nieuwe uitdaging, namelijk het onder controle krijgen van deze ziekte.
In feite, na de opkomst van Corona, kwam de "uitdaging van desinfectie" in het leven met een dubbele noodzaak. Nu is het een onmisbaar onderdeel van Persoonlijke, Ecologische (zowel medische als openbare), Landbouw- en Industriële gezondheid. Daarom heeft Aram Kimia Paydar veel onderzoek gedaan naar de toegang tot het meest effectieve en veilige ontsmettingsmiddel voor iedereen. In samenwerking met het toonaangevende bedrijf Bright Spark en door gebruik te maken van hun ontwikkelde technologie, willen ze een product op de internationale markt brengen wat vertrouwen brengt in samenleving op gebied van gezondheid. Verder kan het ook een positief einde maken aan alle speculaties over het effect en bijwerkingen van ontsmettingsmiddelen.
Wat maakt ons uniek?

Wat maakt ons uniek?

Hypochloorzuur (HOCl) is een bijna neutraal ontsmettingsmiddel dat wereldwijd in veel moderne industrieën wordt gebruikt vanwege zijn organische aard, sterkte, veiligheid en omdat het niet giftig is. Dit zuur is veel effectiever dan Natriumhypochloriet (of chloorbleekmiddel), Vitex en Alcohol voor het desinfecteren en inactiveren van bacteriën en virussen. In tegenstelling tot de gevaren van chemische desinfectiemiddelen voor de menselijke gezondheid, is HOCl een van de veiligste stoffen.
  HOCl

DESINFECTIE EN MEER

Het bedrijf Aram Kimia Paydar gebruikt de nieuwste technologie van het bedrijf Bright Spark in Nederland om zijn hypochloorzuurproduct te produceren.
Kantoor in Iran
Kantoor in Turkije
Kantoor in Nederland